یادداشتهای یک مالیخولیایی

ورق پاره های اجازه

لب

تو که بی اجازه رفتی

دیگر حق نداری

بی اجازه

حتی به رویای من آیی...

و لبهایت را برایم

گلگون کنی!

bgsound src="http://naghmeh.com/Naghmehcard/MIDI/TAVALOD.MID" loop="-4