X
تبلیغات
رایتل

یادداشتهای یک مالیخولیایی

ورق پاره های بخت

 

میدونی روزی  چند بار دارم به بخت بد این زندگی لعنت میفرستم.

که ای کاش

تو  رو زودتر پیدا میکردم.

و یا تو مرا...

و یا شاید هردو یه جایی مثل دو تیغه قیچی به هم میرسیدیم .

حالا میگویم  ای کاش

زوتر تو را ترک میکردم

ای کاش...

درد مشترک

 

 این شعر رو بارها به یاد تو خواندم و نوشتم .  

تو هم از اینجا بشنو!   

اشک رازی است 

 
لبخند رازی است  


عشق رازی است 

 
اشک آن شب، لبخند عشقم بود. 


قصه نیستم که بگویی 


نغمه نیستم که بخوانی 


صدا نیستم که بشنوی 


یا چیزی چنان که ببینی 


یا چیزی چنان که بشنوی 


یا چیزی چنان که بدانی ... 


من درد مشترکم 

 
مرا فریاد کن! 


خسته

 

خدایا!   

دختران نباید خاموش بمانند  

 

                             هنگامی که    مردان 

 

نومید و خسته پیر میشوند! 

 

                                                                   ا-بامداد

تو کجایی؟

بارها و بارها به یاد تو این شعر بامداد را خوانده ام  

و 

هر بار آستینم از اشک تر میشود... 

 

"تو کجایی؟

در گستره‌ی بی‌مرزِ این جهان
 

تو کجایی؟ 

من در دورترین جای جهان ایستاده‌ام:
کنارِ تو.  

تو کجایی؟
در گستره‌ی ناپاکِ این جهان 


تو کجایی؟ 

 من در پاک‌ترین مُقامِ جهان ایستاده‌ام 

بر سبزه‌شورِ این رودِ بزرگ که می‌سُراید
برای تو."

چرا؟

   اگر ندیده بودمت، دوستت نمی داشتم.

اگر دوستت نداشتم، عاشقت نمی‌شدم.

اگر عاشقت نشده بودم، دلم برایت تنگ نمی‌شد.

گواراترین شراب ناب! 

حالا که دلتنگ تو ام

بگو

چرا هیچ کس برای من" تو" نمیشود؟

آزاد

 
  

من از آن روز که در بند توام        آزادم        

 

زندان خاک

 

با دل روشن در این ظلمت سرا افتاده ام

نور مهتابم که در ویرانه ها افتاده ام

سایه پرورد بهشتم از چه گشتم صید خاک ؟

تیره بختی بین کجا بودم کجا افتاده ام

جای در بستان سرای عشق می‌باید مرا

عندلیبم ! از چه در ماتم سرا افتاده ام

پایمال مردمم از نارسایی های بخت

سبزه ی بی طالعم در زیر پا افتاده ام

خار ناچیزم مرا در بوستان مقدار نیست

اشک بی قدرم ز چشم آشنا افتاده ام

تا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار ؟

برگ خشکم در کف باد صبا افتاده ام

بر من ای صاحبدلان رحمی که از غمهای عشق

تا جدا افتاده ام از دل جدا افتاده ام

لب فرو بستم رهی بی روی گلچین و امیر

در فراق همنوایان از نوا افتاده ام 

 

                                              رهی معیری

مرا دریاب

  

تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب  دریاب 

منم بی نام بی بام . مرا دریاب تا خواب 

مرا دریاب مستانه . مرا دریاب تا خانه  

مراقب باش تا بوسه . مرا دریاب بر شانه 

مرا دریاب من خوبم . هنوزم آب میکوبم  

هنوزم شعر می ریسم . هنوزم باد می روبم ! 

 

مرا دریاب در سرما . مرا دریاب تا فردا مرا دریاب تا رفتن . مرا دریاب تا اینجا 

مرا دریاب تا باور . مرا دریاب تا آخر  

مرا دریاب تا پارو . مرا دریاب تا بندر  

تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب دریاب 

 منم بی نام . بی بام مرا دریاب تا خواب  

 مرا دریاب من خوبم . هنوزم آب میکوبم 

 هنوزم شعر می ریسم .  هنوزم باد می روبم !  

 

مرا دریاب در سرما . مرا دریاب تا فردا مرا دریاب تا رفتن . مرا دریاب تا اینجا  

مرا دریاب تا باور .مرا دریاب تا آخر مرا دریاب تا پارو . مرا دریاب تا بندر  

تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب دریاب  

منم بی نام بی بام مرا دریاب تا خواب  

 

   شهیار قنبری

<< 1 2 3 4 5 6 >>
bgsound src="http://naghmeh.com/Naghmehcard/MIDI/TAVALOD.MID" loop="-4